Jes sam ino tako szpica
na dekli Rybnichckej Wyszki
kera się Ramżula mienuje
a mo buczinowe lica
downymi cajty co boły ciynżky
niejedyn rubaszyc se gonioł a hasał
teroski jyno tukej stoi radar Dopplera
kery na łobłoky sznypuje bez marsa
a pierzynska pogoda nico mu doszkiera
podziewo se na Wielkie Rudy cysterskich braci
na całe ty piykne ślunske landy
jo soma się oszkliwom i trocha bych była łonacyć
wszyckich ?goroli? kere, godojom ? ?Śląsk czarny?
przeca je gryfny a cołki farbiaty
Ponboczek w geszenku zelyń nom doł
tukej rosnum chebzie a roztomaite kwioty
wiera co Bóg Ślonskowi barzo pszoł

 

J.G.