Kiedy płoniesz na łożu i prawie omdlewasz 
To skrzypce cudnie graja i słowik też śpiewa 
Poranek jest różowy nie widzisz mnie wcale 
Masz mgiełkę w oczach cudną i ślepniesz już w szale

 

Ty moja i nie moja Ty pączku różany 
Płateczki rozchylone tak bardzo kochane 
Zapominasz się nagle w świtania pomroce 
Kocham ciało dalekie ku rozkoszy kroczysz

 

Jerzy 

 

 

14. 12. 2018

Obraz Nelina Trubach Moshnikova z Pinterest